Joroinen – Uusiutuvaa energiaa muuttuvalle maaseudulle

Valtatie 5 on hakenut paikkaansa Joroisten alueella vuosikymmenten mittaan. Nyt 2020-luvulla Joroinen hakee paikkaansa uusiutuvan energian tuotannon eturintamassa – ja suurin osa kunnassa vireillä olevista uusiutuvan energian hankkeista sijaitsee Viitostien kehittämisvyöhykkeellä.

Aurinkoenergian osalta lentopaikan kupeessa viiden megawattipiikin voimalan tuotanto on käynnistynyt. Suuremmista aurinkoenergiahankkeista Tervajoensuo 1 -alueen yleiskaava on saanut lainvoiman, ja sen rakennuslupahakemus on käsittelyssä. Huutokosken aurinkopuiston rakennuslupahakemus ja Vuotsinsuon suunnittelutarveratkaisuhakemus ovat käsittelyssä loka–marraskuussa. Muitakin aurinkoisia uutisia toivotaan. Myös vireillä oleva Saunaselän tuulivoimapuistohanke sijoittuu valtatie 5:n tuntumaan.

Joroinen kiinnostaa energiatoimijoita, koska Huutokoskella sijaitsee Fingridin varavoimalaitos ja sähköasema. Niiden ansiosta on mahdollista syöttää yli tuhat megawattia vihreää sähköä kantaverkkoon, joka sekin kulkee osin kehittämisvyöhykkeellä.

Joroinen on Pohjois-Savon alkutuotantovoittoisin kunta. Se pyrkii palvelemaan potentiaalisia uusiutuvan energian rakentajia ja tuottajia mahdollisimman sujuvasti, jotta kuntaan saataisiin investointeja ja lisää elinvoimaa savolaisen metsän, peltojen ja Varkauden tehtaanpiippujen rinnalle.

Samalla kunta haluaa varmistaa, että sen alueella uusiutuva energia tuotetaan kestävän kehityksen mukaisesti, maanomistajia ja kuntalaisia arvostaen. Tästä syystä kunta valmistelee päivitettävää Joroisten maankäytön kehityskuva 2040 – uusiutuva energia -suositusta. Siihen sisältyy Pohjois-Savon liiton rahoittaman EAKR-hankkeen Joroinen – vihreän teknologian ja kestävän matkailun edelläkävijä laatima energiakartta.

Viitostien kehittämisvyöhyke kattaa Joroisten pinta-alasta noin 40 prosenttia. Taajamat keskusta ja Kuvansi sijaitsevat runsaan kilometrin päässä valtatie 5:stä, ja useat risteysalueet ja rampit tarjoavat mahdollisuuksia yritystoiminnalle.

 

Joroisissa on tarjolla yritystontteja aivan Viitostien kupeessa: vasemmalla näkyvät Jari-Pekka ja aivan reunassa keskusta. Toisella puolella Viitostietä sijaitsevat Varkauden lentopaikka ja Joroisten satama. Kuvat: Joroisten kunta ja Joroinen – vihreän teknologian ja kestävän matkailun edelläkävijä -hanke.

 

Uusiutuvan energian hankkeiden ja kehittyvän lentopaikan lisäksi Viitostien kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevat kunnan kaksi satamaa, joista voi veneillä Saimaalle tai vaikkapa Linnansaaren kansallispuistoon. Toivottavasti vyöhykkeen kanssa risteävällä Pieksämäki – Savonlinna -radalla nähdään tulevaisuudessa tavarajunien lisäksi matkustajajunia, jotka pysähtyvät Joroisissa.

Joroinen tunnettaneen parhaiten valtatie 5:llä Jari-Pekka-liikenneasemasta ja ruokapöydässä Järvikylän tuotannosta. Kunta on kuitenkin paljon enemmän.

Anna Kaasinen
Kirjoittaja on Joroinen – vihreän teknologian ja kestävän matkailun edelläkävijä -hankkeen projektikoordinaattori.

 

Blogin kuvat saatu Anna Kaasiselta käyttöön.