Kivijalka odottaa rakentajiaan

 

 

Viitoskäytävä-hankkeen toinen toimintavuosi on ollut tapahtumarikas ja tuloksekas – työpakettien viitoittamat aihiot on toteutettu ja niistä voi lukea hankkeen kotisivuilta www.suomenviitoskaytava.fi. Mainittakoon, että työpakettien joustavat sisällöt ovat mahdollistaneet kumppanuusverkoston luovuuden ja ideoiden konkretisoitumisen käytännön toimenpiteiksi. Tämä toimintamalli kuvastaa vahvasti verkoston voimaa ja tehokkuutta.

Kumppanuusverkosto on enemmän kuin osiensa summa

Viisi maakuntaa, erilaisia kuntia, kaupunkeja ja toimijoita, osa fyysisesti etäällä toisistaan – siinäpä mielenkiintoiset ainekset alkaa rakentamaan käytännössä ns. virtuaaliverkostoa. Tutkijoiden mukaan toimiva ja osin virtuaalinen verkosto perustuu erottuvaan ja riittävän rajattuun tarpeeseen, joka innostaa toimimaan tavoitteen eteen ja omistamaan sille aikaa sekä keskittymistä. Välineinä toimivat verkoston tavoitteita parhaiten palvelevat yhteistyöalustat. Viitoskäytävän verkostossa alustoina ovat olleet mm. kiltatoiminta (sisällöt löytyvät verkkosivustolta) sekä hankkeen sisäinen intra nimeltään Kotipesä.

Toimiva virtuaalinen verkosto omaa aina kyseisen verkoston kannalta relevanttia sosiaalista pääomaa. Tällaista pääomaa ovat Viitoskäytävällä olleet mm. hyvät käytänteet ja niiden jakaminen, vertaisoppiminen sekä yhteinen tahtotila kehittämisvyöhykkeen roolista yhteiskunnassamme. Verkostoon kuuluvissa yhteisöissä on lisäksi löytynyt ns. avainpelureita, jotka ovat sitoutuneet hankkeen toimintoihin ja sitä kautta välittäneet viestiä omille verkostoilleen.

Vaikka Viitoskäytävän monipuolisesta toimijajoukosta voi olla vaikea löytää yhtenäistä teemaa, voidaan todeta, että sen merkitys voi ulottua paljon laajemmalle kuin taloudellisiin, infrastruktuurisiin ja saavutettavuuteen liittyviin näkökohtiin. Merkittävimmät yhtenäiset teemat juontavat juurensa luontoon, historiaan ja tärkeään kansalliseen turvallisuuteen sekä huoltovarmuuteen, jotka ovat saaneet aivan uudenlaisen merkityksen kuluneen vuoden aikana.

Katse kauas

Viitoskäytävä-hanketta ei ole toteutettu pelkästään hankkeen vuoksi, vaan se on suunniteltu tukipilariksi Itä-Suomen yhtenäisyydelle. Yksi hankekausi ei riitä pysyvien tulosten saavuttamiseen, mutta se on luonut vahvan perustan pitkäjänteiselle ja alueelliselle yhteistyömallille. Viitoskäytävä-verkosto on valmiina jatkamaan matkaansa, ja yhteisöllisyyden vahvistuminen tarinoiden ja vuorovaikutuksen kautta sekä jaettujen käytäntöjen ja rutiinien vahvistuminen ovat vahvoja indikaattoreita sosiaalisen pääoman kasvusta.

Mikä tahansa verkoston kehittyminen ja menestyminen vaatii aikaa. Toivon, että nyt tehty työ saa jatkoa ja jatkuvuutta voidaan rakentaa Viitoskäytävän alkuvaiheen tulosten pohjalta. Kivijalka on valmis, nyt on rakentajien vuoro. Laajentuminen ja uusien verkostotoimijoiden osallistuminen ovat tärkeitä askeleita, samoin uusien rahoituslähteiden löytäminen. Viitoskäytävän tulisi myös rohkeasti laajentua kansainvälisille areenoille, erityisesti hyödyntäen maamme pohjoisia alueita. Kansainvälisesti katsottuna Viitoskäytävä voisi olla pohjoinen ja itäinen mallivyöhyke, joka uskaltaa kasvaa ja kehittyä rohkeasti.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille verkostokumppaneille ja sivuston kävijöille innostavaa ja rohkeaa uutta vuotta 2024. Toivokaamme, että se sujuu mahdollisimman rauhanomaisesti.

 

Riitta Forsten-Astikainen