Kuvituskuva; asfalttitie, jolla kolme rekkaa.

Lannalla liikenteeseen

Maatalouden jakeiden hyödyntämisestä energiatuotannossa on puhuttu Ylä-Savossa jo pari kymmentä vuotta. Alueella on paljon maataloutta, joten potentiaali on ollut olemassa. Laskentaa on tehty, mutta kannattavuusnäkymä ei ole muodostunut investointeja laajemmassa mittakaavassa tukevaksi. Ongelmana on ollut kaasun markkinan puuttuminen ja energian hinnan tarkastelu aina vallitsevien hintojen valossa. Mikäli markkinaa ei ole, on hankkeen tuottavuutta vaikea määrittää ja rahoituksen saaminen vaikeutuu. Kaasun tuottaminen maatilan omaan käyttöön on ollut pitkään mahdollista, mutta laitteiston kokonaisinvestoinnin hinta on muodostunut monessa tapauksessa esteeksi. Tarkasteltaessa energian hintaa talvella 2023 on helppo todeta, että investointeja olisi kannattanut tehdä jo ajat sitten. Jälkiviisaus on kuitenkin helpointa viisautta.

Vieremällä päätettiin toimia. Vieremän kunnan tytäryhtiö Vieremän Lämpö ja Vesi oy:n varavoimajärjestelmä tuli tiensä päähän. Järjestelmän uusiminen loi mahdollisuuden bioharppauksen ottamiseen Vieremällä. Öljy varavoimana päätettiin korvata nestemäisellä biokaasulla ja samalla päätettiin rakentaa lämpövoimalan yhteyteen maatiloilta saatavan kaasun vastaanotto- ja käsittelyterminaali. Kaasua tarjotaan liikennekäyttöön sekä terminaalin yhteydessä olevan teollisuusalueen käyttöön. Kaasua voidaan hyödyntää tarvittaessa myös kaukolämmön tuotannossa. Myös sähkön tuottaminen selvitetään vuoden 2023 aikana. Teollisuudessa käytetään tällä hetkellä paljon propaania, jonka korvaaminen biokaasulla on vastuullisuuden näkökulmasta houkutteleva vaihtoehto. Päätökset terminaalin urakoitsijasta on tehty ja rakentaminen on alkanut.

Maatilan näkökulmasta tilanne on hyvä. Raakakaasulle ja puhdistetulle kaasulle on määritetty selkeä ja pitkäaikainen hinta, joka mahdollistaa neuvottelut rahoittajan kanssa. Tällä hetkellä näyttää, että tilojen investointia varten haettava tuki on noin puolet investoinnin arvosta. Maatilat ovat lähdössä hienosti mukaan luomaan vieremäläistä biokaasukulttuuria. Vieremän kunta selvittää parhaillaan biokaasun runkoverkon rakentamismahdollisuutta. Ajatuksena on rakentaa yleishyödyllinen runkoverkko, johon kaasun tuottajat, jalostajat ja käyttäjät voivat osana investointiaan liittyä. Kunta muuttaa omat ajoneuvonsa kaasukäyttöiseksi ja avaa näin latua biokaasun liikennekäyttöön. Runkoverkkoon on mahdollista liittää tarvittaessa myös kiinteistöjä, joita voitaisiin lämmittää kaasulla. Kunnan lämpövoimalalle hanke on ympäristöteko. Pääpolttoaine on jo pitkään ollut paikallinen hake ja teollisuuden sivuvirtana syntyvä puumateriaali. Nyt varavoiman olleesta öljystä voidaan luopua nestemäisen biokaasun myötä. Vieremän malli on eläinturvallisuuden näkökulmasta varma. Lietettä ei rahdata tiloilta, jolloin eläintautien leviämisen vaaraa ei ole. Tilat eivät myöskään tarvitse erillisiä tiloja palautettavien jakeiden säilyttämiseksi.

Pohjois-Savon ja Vieremän ympäristösuunnitelmissa on monia hyviä tavoitteita. Niitä on helppo kirjoittaa, mutta toimeenpano vaatii paljon konkreettista yhteistoimintaa, suunnitelmia, innovointia ja päätöksiä. Biokaasukulttuurin kehittyminen on saatu Vieremällä liikkeelle. Näkymät ovat hyvät, mutta paljon työtä edelleen tarvitaan.

Mika Suomalainen
Vieremän kunnanjohtaja
p. 040 7470910

Kuvassa Vieremän juhlavuosilogo: Lehmä, metsää ja numero 100.