Kuva, jossa rakennus yöllä. Taivaalla taka-alalla revontulet.

Matkailun tulevaisuuspolut ja mainetyö

Kainuun maakuntaliiton aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen kokoaa matkailun näkymiä paitsi koko Suomen, myös Viitoskäytävän ja Kainuun näkökulmasta. Teksti julkaistu aiemmin Kainuun liiton sivuilla 19.12.2022. Avaa linkki kirjoitukseen.

Globaalien näkymien vaikutukset matkailualalle

Visit Finlandin What’s Up Scenarios -seminaarissa viime viikolla ennakoitiin matkailun kehitystä. Risto E.J. Penttilä visioi kolmea lähiajan skenaariota, mihin suuntaan maailma on menossa, ja miten ne vaikuttavat matkailuun. Ulkoministeriö esitteli Suomen maakuvatyötä ja siitä nousee myös mielenkiintoisia yhteyksiä Kainuun mainetyöhön.

Seminaariin osallistuneet matkailutoimijat arvioivat matkailun palautuvan ennalleen viimeistään 2024 vuonna. Tilaisuudessa Risto E.J. Penttilä North West Officesta esitteli kolmea tulevaisuuspolkua maailmantaloudelle ja mitä nämä globaalit näkymät tarkoittavat suomalaiselle matkailualalle.

  1. Good – hyvässä skenaariossa toivo palaa ja sotaisuudet päättyisivät ensi talven aikana. Putin pakotetaan pois vallasta. Inflaatio alkaa vähentyä ja energiakriisi on kontrollissa. Vihreä siirtymä nopeutuu sodan myötä, ja se luo uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.
  2. The Bad – talvi tulee maailmantalouteen. Putin jatkaa, sota jatkuu, mikä tarkoittaa nolla kasvua ja globaalia taantumaa. Taantuman ennakoidaan olevan kuitenkin vaikutuksiltaan mieto ja kohdistuvan etenkin Euroalueelle ja USAan. Tässä skenaariossa inflaatio jatkuu. Vihreä siirtymä hidastuu ja sota ylläpitää energiakriisiä. Investoinnit vihreää siirtymään ovat ensin hitaita, mutta sitten nopeutuvat. Valtio palaa markkinatalouteen ja kansallinen teollisuuspolitiikka valtaa alaa.
  3. The Ugly – ruma skenaario tarkoittaisi myrskyä, missä Venäjä häiritsee kriittistä infrastruktuuria ja Nato olisi sodassa mukana enemmän. Maailman talous olisi stagflaatiossa, inflaatio korkealla ja työttömyys lähtisi kasvuun, mikä saa aikaa myös poliittista epävarmuutta Euroopassa. Vihreä siirtymä hidastuisi, sillä kaikki valtiot yrittäisivät saada energiaa sieltä, mistä saa. Länsimaat lähtisivät yhteistyössä Kiinan kanssa kehittämään miniydinvoimalaa.

Tulevaisuudesta kukaan ei voi tietää täysin ennakkoon, mutta erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja on tärkeää ennakoida, totesi seminaarin matkailuväki keskusteluissaan. Mitä nämä skenaariot sitten voisivat tarkoittaa matkailualalle?

Vaikutukset Suomen matkailulle

Hyvässä skenaariossa edessä olisi matkailun uusi nousu. Nato vahvistaa Suomen maabrändiä. Visit Finlandin Advisory Boardin mukaan aasialaiset uskaltaisivat tulla taas Eurooppaan ja viileä pohjola vetäisi matkailijoita Suomeen. Uhkina ovat työvoimapulan jatkuminen ja inflaation jatkuminen maltillisena. Tässä tilanteessa kannattaa toteuttaa olemassa olevat suunnitelmat, keskittyä high-end asiakkaisiin ja tiedostaviin kohderyhmiin sekä edistää matkakohteiden saavutettavuutta.

Huonossa skenaariossa matkailu sinnittelee. Maailmantalouden taantuma synkistäisi ensi vuoden geopolitiikkaa. Mahdollisuuksia kuitenkin on, muu maailma kuten USA ja Aasia selviävät paremmin energiakriisistä, luksustuotteet toimivat, Lappi ja pohjoiset kohteet vetävät. Uhkina ovat mm. kuilu sesonkien välillä kasvaa, työvoimapula, energiakriisi leikkaa ostovoimaa Euroopassa ja investoinnit vaarantuvat. Tästä huolimatta matkailualalla pidetään pyörät pyörimässä, ylläpidetään Suomi-kuvaa ja satsataan uusiin markkinoihin.

Rumassa skenaariossa matkailua uhkaa näivettyä. Matkailu keskittyisi kotimaan lähialueiden matkailuun. Uhkana olisi kilpikonnavetäytyminen tilanteessa, missä sota pelottaa, ja matkailu ei prioriteetti. Silloin tärkeää olisi edelleen maabrändin säilyttäminen niin, että Suomi on yhä turvallinen matkailumaa, perusinfran ylläpito kriisin yli sekä markkinointi Suomen lähialueille.

Suomen maakuva ja brändi vaikuttavat myös matkailualueiden markkinointiin

Suomea ei tunneta maailmalla tai kun valitaan matkakohteita. Kun alueesta kirjoitetaan mediassa, niin se korreloi positiivisesti myös kansainväliselle matkailulle. Suomesta ei löydy negatiivisia asioita, joita nostetaan esiin. Suomen historia kiinnostaa maailmalla, sillä täällä on koettu samoja asioita kuin mitä Ukrainassa nyt käydään, sanoi Visit Finlandin Kristiina Hietasaari seminaarissa.

Kun mietitään kansainvälistä markkinointia, niin hyvä tietää, mitä Suomesta jo tiedetään. Yleisessä tietoisuudessa on, että Suomi on turvallinen ja toimiva maa. Normaalin elämän viestintä tyyliin This is Finland, on parasta turvallisuusviestintää. Kestävyys, puhdas ilma ja kaunis luonto kannattaa ottaa aina esiin ja lisätä rinnalle uusia vetovoimatekijöitä.

Suomea ei tunneta kulttuurista, kertoi Suomen maakuvaviestinnän johtaja Laura Kamras, Ulkoministeriöstä esitellessään tuoretta maakuvatutkimusta. Kulttuurin kautta Suomen tunnettuus vahvistuisi, varsinkin jos puhutaan osaajien houkuttelusta alueelle. Suomi tunnetaan hyvin teknologisena maana, mikä ei herätä tunteita ja motivoi muuttamaan alueelle. Kulttuurin esiin tuominen markkinoinnissa vahvistaisi myös sektorikohtaista tunnettuutta.

Suomen maakuva on muuttunut vuosi vuodelta entistä positiivisemmaksi. Suomen tunnettuus on tuoreen maakuvatutkimuksen mukaan sijalla 35. Natoprosessi tuonut kansainvälistä näkyvyyttä. Maakuvan ydin ja vahvuuksia ovat ympäristö, koulutus ja tasa-arvo.

Mainetyössä vaikuttavat ihmiset, miten vastaanottavaisia he ovat saapujille, työllistymistilanne sekä syntyykö ystävyyssuhteita saapujien kanssa. Suomen mainetyössä kärsitään kaupunkien houkuttelevuudessa ja siitä, että Suomen kulttuuriperintö nähdään ohuena.

Suomalaiset tunnetaan kuitenkin maailman onnellisimpana kansana. Onnellisuutta tuottavat laaja infrastuktuuri, kuten toimivat kansalaisjärjestöt, kirjastot, tasa-arvo ja toimiva demokratia. Puhdas ilma ja turvallisuus eivät ole itsestäänselvyyksiä monilla maapallon alueilla.

Täällä Kainuussa näet tähdet taivaalla ja voit kokea luonnonrauhaa, pidetään siitä kiinni jatkossakin tulevina vuosina.

Minna Komulainen
Aluekehitysasiantuntija
Kainuun liitto
minna.komulainen (at) kainuunliitto.fi
p. 044 4100 726

Kuva: Kainuun kuvapankki.