Kuvituskuva; pitkätukkainen henkilö metsäpolulla.

Viitoskäytävän ja Pohjois-Savon liiton 15.9. matkailuseminaarin ’Matkailuverkostot kehittyvät – kampittako kaavoitus?’ antia

Kestävää matkailu edellyttää kaavoitusta ja sääntelyä. Kun ne hoidetaan hyvin, säilyy Suomen matkailuvalttina puhdas luonto. Seminaarissa kuultiin monipuolinen kattaus tilannekuvia Ylä-Savosta, Kolilta ja Ylläkseltä sekä alan asiantuntijan kuvaus matkailun trendeistä. Lisäksi puheenvuoroissa ja paneelissa tehtiin näkyväksi yrittäjyyden, kaavoituksen, kuntien ja kaupunkien sekä elinkeinoelämän roolia matkailun kehittymisessä maassamme. Myös ajankohtainen saavutettavuusteema sisältyi esityksiin ja keskusteluihin.

Nostoja Matkailuseminaarin puheenvuoroista

Sonkajärveläinen Ruukin Tuvan yrittäjä Henri Jauhiainen kuvaili osuudessaan ’Verkostot ja kumppanuus hyvässä ja pahassa’ sitä, miten kumppanuuksilla parhaimmassa tapauksessa saadaan asioita liikkeelle hyvinkin nopeasti. Kääntöpuolena voi olla opportunistinen kumppani, joka saa paljon tuhoa aikaan.  Avainasemassa on kumppanuus kunnan kanssa; sujuvat ja nopeat maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät prosessit varmistavat nopean reagoinnin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Myös alueen toimijoiden yhteinen verkkoalusta ja -kauppa Iisalmi ja tienoot on tärkeä liiketoiminnan kirittäjä.  

Visit Ylläksen toimitusjohtaja Kati Vehmas puhui teemasta ’Kestävä saavutettavuus matkailukeskuksessa.’ Hän mukaan vastuullinen matkailu ei ole enää tulevaisuuden trendi, vaan se on jo upotettuna kaikkeen toimintaan, ajatteluun ja asenteeseen. Tulevaisuuden matkakohde määräytyy vastuullisuuden mukaan. Sosiaalinen kestävyys; alueen aitous ja sosiaalinen hyväksyntä matkailulle ovat Ylläksen alueen keihäänkärkiä. Ongelmia aiheuttaa kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvä saavutettavuuden parantaminen alueella. Esimerkkinä Skibussi, joka kulkee tiettyä reittiä, mutta sen potentiaaliset käyttäjät ovat pienten mökkiteiden varsilla kaukana pysäkeistä. Tämä puolestaan johtaa matkailijoiden ratkaisuun oman auton käytöstä.  

Konsulttiyhtiö WSP Finland Oy:n kehityspäällikkö Susanna Harvio esitteli osuudessaan ’Matkailutrendien heijastumia verkostojen ja maankäytön kehittämiseen’ tulevaisuusnäkymiä, joita yrittäjien, suunnittelijoiden ja kaavoittajien tulisi ennakoida toiminnassaan. Tulevaisuuden trendejä ovat: 1) kestävyys ja vastuullisuus kaikessa toiminnassa (matkailijat mukaan lukien), 2) luonnon kokeminen, luontoyhteys, 3) monipaikkaisuus & workcation, 4) yksilöllisyys ja uusi luksus, 5) hyvinvointi ja terveellisyys, 6) lähimatkailu ja staycation, 7) digitalisaatio ja jakamistalous, 8) paikallisuuden kokeminen, 9) virtuaalisuus ja nojatuolimatkailu sekä 10) turvallisuus.  

Lieksan kehitys Oy LieKe:n toimitusjohtaja Heikki Rusanen esitteli ’Kolin matkailuvisio 2050’ suuntaviivoja. Visioon kuuluu mm. Kolin matkailuvolyymin kymmenkertaistaminen vuoteen 2050 mennessä, 25 000 vuodepaikkaa, 2000 uutta työpaikkaa matkailuun, palveluihin, kauppaan, kuljetukseen, koulutukseen, pienteollisuuteen jne., Maankäytön ja kaavoituksen osalta uudet investoinnit ovat edenneet suotuisasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Alueella on merkittävä Kolin kansallispuisto, jonka huomioiminen on ykkösprioriteetti kaikessa suunnittelussa ja toiminnassa. Osana Invest in Lieksa –hankekokonaisuutta on toteutumassa sijoittajahakutilaisuus Lokakuussa Lontoossa, jossa esitellään alueen liiketoimintamahdollisuuksia potentiaalisille sijoittajille. Tavoitteena on sopia kohdevierailuja Kolille sekä edistää merkittävin neuvotteluin suomalaisen yhtiön rahoituskokonaisuutta.  

Summa summarum, lukuista kunnat ja kaupungit ovat sisällyttäneet matkailun osaksi strategioitansa. Maankäytössä ja kaavoituksessa pyritään entistä enemmän huomiomaan ja tekemään yhteistyötä niin yrittäjien kuin asukkaiden kanssa – siiloja pyritään siten purkamaan ja ehkäisemään. Rohkeus, yhteistyö ja kumppanuus ovat keskeiset avainsanat panelistien puheissa. Vertaisverkostot ja -tuki (kuten tämän matkailuseminaarin tarkoitus oli) ovat vahvistavia tekijöitä ja vähentävät turhaa resurssointia, sillä hyviä malleja on tarjolla ympäri maata.  

Katso tallenne

Seminaarista on tallenne. Varsinainen ohjelma alkaa aikaleimasta 10.15.  Video löytyy Viitoskäytävän YouTube-kanavalta.
Huom! Tallenne tullaan editoimaan ja tekstittämään saavutettavuusdirektiivin mukaisesti lähiviikkojen aikana.

Riitta Forsten-Astikainen
Hankejohtaja
Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke
riitta.forsten-astikainen (at) pohjois-savo.fi
p./whatsapp 044 714 2611