Kuva, jossa kuksassa hilloja. Kuksa kannon päällä.

Via Kareliasta vetovoimainen ja vastuullinen ruokamatkailureitti

Osittain samoilla urilla Viitoskäytävän kanssa kulkee Suomen vanhin matkailutie Via Karelia, joka alkaa Sallan rajanylityspaikalta ja yltää Suomenlahdelle asti. Reitin varrella on kautta aikain säilytetty ja vaalittu perinteitä, kuten runolaulua ja itäistä ruokakulttuuria. Via Karelia on luonnosta, kulttuurista ja ruoasta kiinnostuneelle matkailijalle monipuolinen kohde. Reitin varrelta ja läheisyydestä löytyy eläväistä kulttuuria, koskemattomia erämaita ja suojelualueita, retkeilyreittejä, vesiretkeilyreittejä, sotahistoriaa ja ortodoksisia perinteitä. Paras tapa tutustua itäsuomalaisen ruokakulttuurin helmiin on tehdä makumatka pitkin Via Kareliaa. Pienet ja sympaattiset kahvilat, ravintolat ja majatalot sekä niiden tarjoama käsintehty lähiruoka hurmaavat matkailijan. Ihanista lähiruokapuodeista ja kiinnostavista pienpanimoista löytyvät myös parhaat tuliaiset.

Kuvassa Via Karelia- reitti ja Viitoskäytävä rinnakkain. Kuvassa myös tahojen logot.
Via Karelia -reitti kulkee samoilla urilla Viitoskäytävän kanssa ja sijaitsee lähes kokonaan Viitoskäytävän vaikutusalueella.

Ruoan merkitys matkailussa on kasvanut tasaisesti ja ruokamatkailusta voidaan puhua jo osana matkailun ydintä kansainvälisesti. Matkailijat ovat entistä kokeilunhaluisempia ja etsivät autenttisia elämyksiä ja monipuolisia oppimiskokemuksia. Ihmiset ovat myös entistä kiinnostuneempia ruoan alkuperästä, käytettävien raaka-aineiden laadusta ja vaikutuksista terveyteen. Suomalainen ruoka on tutkitusti puhdasta ja tuotanto korkealaatuista. Pohjoisen talven kylmyys ja kesän valoisuus tuovat kasveihin ainutkertaisia aromeja, flavonoideja ja muita terveysvaikutuksia. Ruoan avulla luodaan elämyksiä kaikille aisteille ja vahvistetaan tiedollisia, emotionaalisia sekä fyysisiä muistoja. Ruokailu voidaan kokea matkan mieleenpainuvimmaksi asiaksi.

Via Karelian kehittämistyötä on aiemmin jo tehty sen eteläosissa, ja nyt työtä jatketaan pohjoisessa. Syyskuussa 2022 käynnistyi kaksi reitin ruokamatkailua vahvistavaa hanketta: Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen ja Ruokamatkailun vastuullinen kehittäminen palvelumuotoilulla Via Karelialla, joiden tavoitteena on entistä tunnetumpi, yhtenäinen ja paikallisuudesta elämyksiä ammentava matkailutie. Kaksi erillistä, mutta tiiviissä yhteistyössä toimivaa hanketta mahdollistavat poikkeuksellisen laajan kehittämistyön sekä yhteisten tavoitteiden ja laajemman vaikuttavuuden saavuttamisen. Hankkeiden toteuttajina ovat Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto sekä ProAgria/MKN Itä-Suomi ja Naturpolis.

”Via Karelian kehittämistyötä on aiemmin jo tehty sen eteläosissa, ja nyt työtä jatketaan pohjoisessa.”
– Jenni Kallioniemi

Hankkeissa edistetään ruokamatkailuun ja lähiruokaan liittyvien yritysten ja toimijoiden vastuullisuus- ja tuotekehitysosaamista, tiivistetään tuotantoketjuja ja yhteistyötä ja luodaan verkostoja. Toimenpiteitä toteutetaan paikallisesti toiminta-alueilla järjestettävissä työpajoissa. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan myös webinaareja vastuullisuudesta ja tuotekehityksestä palvelumuotoilun avulla. Verkostoja ja yhteistyötä edistetään muun muassa lähiruokatreffeillä, joille osallistumaan kutsutaan laajasti ruoantuottamiseen, jalostamiseen ja tarjoamiseen liittyviä yrittäjiä sekä niihin liittyvien oheispalvelujen tuottajia. Hyvin toimivat käytännöt ja tuote-esimerkit inspiroivat kehittämään omaa toimintaa. Hankkeissa toteutetaankin hyvien vastuullisuuskäytäntöjen sekä tuote- ja palveluesimerkkien kartoitusta ja järjestetään benchmark-matkoja.

Hankkeet ovat kestoltaan vuoden mittaisia, ja ne päättyvät syyskuussa 2023. Rahoitus hankkeille on myönnetty Lapin ELY-keskuksen toimeenpanemasta valtakunnallisesta Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehausta.

Ruoka tuo ihmiset yhteen ja vaikkeivat kaikki olekaan varsinaisesti ruokamatkailijoita, on jokaisen kuitenkin jotain syötävä matkallakin. Kumppanuudella ja ylimaakunnallisella yhteistyöllä saadaan aikaan enemmän ja lisätään Itä-Suomen kulkureittien vetovoimaisuutta, niin kuin Viitoskäytävä -hankekin tekee.

Jenni Kallioniemi
Projektikoordinaattori
Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen
Naturpolis Oy, Kuusamo

Kuvassa logoja: Lapin yliopisto, Lapin AMK, Naturpolis, ProAgria & ELY-keskus.

Blogikuva: Maija Koskinen/Maan pinnalla