Kuvituskuva: pari iloista ihmistä ja lumisadetta.

Viitoskäytävän talvipäivät – Arvokas kasvuvyöhyke, joka tuottaa hyvinvointia koko Suomelle!

Viitoskäytävän talvipäivät järjestettiin 16.-17.1.2023 Mikkelissä Sodan ja rauhan Keskus Muistissa & Päämajamuseossa. Geopoliittisen tilanteen vuoksi seminaaripaikan valinta oli osuva. Pääsimme ensimmäisen seminaaripäivän lopussa tutustumaan Muistiin – tarinaan, jota ei saa unohtaa! Päiville tervehdyksensä toi myös Mikkelin kaupungin tuore kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Talvipäivien teema ”Arvokas Viitoskäytävä” perustui hankkeen tilaaman asiantuntijaselvityksen sisältöön, jonka raportti julkaistiin talvipäivillä eli Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tekemä asiantuntijaselvitys Viitoskäytävän arvontuotannosta. PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen kertoi selvityksen tuloksista ja siitä potentiaalista, mikä Viitoskäytävällä on. Saimme myös erinomaisia vinkkejä siitä, mihin kannattaa keskittyä ja mitä teemoja erityisesti vahvistaa, jotta vyöhykkeestä muodostuu vauras ja positiivisille muutosvoimille altis. Meneillään olevat muutokset taloudessa ja yhteiskunnassa voivat sataa Viitoskäytävän alueiden laariin. Avaa linkki PTT:n tiedotteeseen.

Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa tästä.

Lisäksi raportista on tuotettu lyhennetty ’kaupallinen’ versio ja pääset lukemaan sen tästä!

Lahtinen painotti mm. seuraavia asioita: tuotannon ja liikenteen sähköistymisen seurauksena Viitoskäytävän alueelle on jo tehty useita merkittäviä investointeja esim. akkukemikaalien valmistukseen. Tuulivoiman lisäämisessä on suuri potentiaali Viitoskäytävällä. Turismivirrat siirtyvät potentiaalisesti viileämmille alueille, mikä tarjoaa mahdollisuuksia myös Viitoskäytävän matkailuelinkeinoille. Venäjän markkinoille suunnattua tuotantoa sijoittuu Viitoskäytävän alueelle aiempaa enemmän lisäten ensiksi tuotannollisia investointeja ja pysyvämmin myös tuotannon määrää. Huoltovarmuuden osalta Viitoskäytävän tuotanto on potentiaalisesti merkittävää monellakin alalla. Maataloustuotteiden ja monien malmien ja niiden rikasteiden osalta Viitoskäytävän tuotanto on korvaamattoman tärkeätä. Vyöhykkeen logistiikkaketjut tukevat alueen investointeja ja alueen lukuisat oppilaitokset tuottavat osaajia alueelle. Laajentuneet etätyömahdollisuudet helpottavat Viitoskäytävän työvoiman saatavuutta. Toisaalta muualle Suomeen etätyötä tekevät voivat jäädä asumaan vyöhykkeelle, koska se tarjoaa vehreän seudun edulliseen asumiseen.

Talouden näkymiä ja vähän politiikkaakin

Yksi maamme johtavista ekonomisteista Vesa Vihriälä valotti puheenvuorossaan Suomen talouden näkymiä yleensä sekä talouspolitiikkaa. Hän painotti globaalien huolenaiheiden osalta sitä, että Suomi ei voi niitä ratkaista, mutta Suomen on tuettava yhteisten ratkaisujen löytämistä etenkin EU:ssa, tehtävä oma osuutensa yhteisissä ponnistuksissa, sopeuduttava trendeihin ja varauduttava riskeihin sekä hyödynnettävä uudet mahdollisuudet, joita syntyy. Suomen omat huolta aiheuttavat trendit ovat väestökehitys eli supistuva työikäinen väestö, huoltosuhteen nousu; tähän liittyvä alueiden eriytyminen, talouden heikko kasvu, julkisen talouden rakenteellinen alijäämä sekä siitä koituva hyvinvoinnin turvaamisen edellytysten heikentyminen.

Suomella on vahvuuksia kuten luonnonresurssit, tuotantorakenne, infra ja osaaminen, varautumiskulttuuri (maanpuolustus, huoltovarmuus, väestönsuojelu) sekä yhteiskunnan koheesio kuten demokratia ja turvallisuus. Vihriälän mukaan politiikan on kyettävä tukemaan sekä trendikasvua että estämään häiriöitä johtamasta syviin taantumiin. Yritysmyönteinen ilmapiiri sekä tietoliikenneyhteydet vahvistavat alueellista kehitystä. Vihreän siirtymän mahdollisuudet kuten biomassa, mineraalit ja tuulienergia ovat Viitoskäytävällä avaintekijöitä. Arvojen ja asenteiden muutoksen hyödyntäminen, aineettomien arvojen merkityksen kasvu, turvallisuuden merkitys sekä etätyön / monipaikkaisuuden parantuneet mahdollisuudet luovat hyvää pohjaa tulevalle vauraudelle.

Huoltovarmuus ja logistiikka takaamassa kansallista turvallisuudentunnetta

Huoltovarmuuskeskuksen vanhempi varautumisasiantuntija Outi Nietola avasi esityksessään viraston toimintaa ja sitä, mitä huoltovarmuudella ylipäätään Suomessa tarkoitetaan. Huoltovarmuuskeskus tekee paljon yhteistyötä eri viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa. Myös kansalaiset on huomioitu ja HVK:n nettisivujen suosittu latauskohde on kansalaisille tarkoitettu 72 tunnin varautumissuositus kotitalouksille. Huoltovarmuuden palvelulupaus kiteytyy seuraavasti: Yhteiskunnan kaikkein tärkeimmät toiminnot voidaan ylläpitää riittävällä tasolla kaikissa tilanteissa ja myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä.

Painopisteet huoltovarmuuden osalta muuttuvat ajan mittaan. Materiaalisen varautumisen merkitys on ollut perinteisesti suuri. Välillä varastoja on vähennetty, nyt riittävä taso on jälleen keskustelussa. Rinnalle on noussut vahvasti yhteiskunnan toimintavarmuus ja resilienssi liittyen kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen, digitaaliseen turvallisuuteen sekä jatkuvuuden hallintaan. Lakisääteiset varastot ovat kuitenkin edelleen tärkeitä: tuontipolttoaineet, tietyt elintarvikkeet kuten leipävilja sekä lääkkeet.

Suomi on saari ja logistiikan toimivuus elinehto. Logistiikan huoltovarmuuden perusta on olemassa oleva, toimintavarma järjestelmä. Varautumisen tavoite on turvata ao. järjestelmän toimivuus ja yhteiskunnan kriittiset kuljetukset myös vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varautumisen painopisteet ovat merikuljetukset, huoltovarmuuden kannalta kriittiset kotimaan kuljetukset sekä sotilaallisen maanpuolustuksen tukeminen.

Suomen matkailu maailmalta katsottuna

Perheen kanssa purjeveneellä 4,5 vuotta maailman merillä paikallisen matkailun kokemusasiantuntijuutta hankkinut ja mm. Aurinkomatkoja 15 vuotta johtanut Tuomo Meretniemi valotti sitä, miltä Suomi ja Viitoskäytävä näyttävät maailmalta katsottuna. Kun kaikki on epävarma, niin kaikki on mahdollista. Suomen luonto, aitous ja ystävälliset ihmiset ovat vahvuuttamme. Eteenpäin päästään muutamalla perspektiiviä ts. ’rumakin’ voi olla kaunista. Meidän raskaan harmaa ja tihkusateinen lokakuun loppu olisi valtaosalle maailman ihmisiä luksusta. Maapallo ja seudut kuumenevat; lempeä ja raikas tihkusade on unelmatuote myydä. Valtaosassa maailmaa ihmisiä on paljon, mutta meillä vähän. Tuotteena väljyys on ainutlaatuista. tai hiljaisuus. Näitä suomalaisten matkailutoimijoiden tulisi osata myydä. Nämä piirteet suomalaisuudessa ja Suomen luonnossa ovat unelmia valtavalle joukolle ihmisiä maapallolla.

Viitoskäytävä 2.0 – Tutkimusmatka tulevaan

Toisena päivänä osallistettiin seminaariväkeä ideoimaan Viitoskäytävän jatkoa ja seuraavia askelia. Osallistavan työpajan toteutti muotoilija Heidi Huovinen Huovi Designista. Metodina oli pelillistäminen ja Viitoskäytävälle oli luotu jokaiseen pelipöytään oma pelipakka: kortin nosto ja pelipöytä sai tietää, mitä osallistujat seuraavaksi pohtivat ja ideoivat siitä, millainen on ’Unelmien Viitoskäytävä.’

Riitta Forsten-Astikainen
Hankejohtaja
Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke
riitta.forsten-astikainen (at) pohjois-savo.fi
p. / WhatsApp 044 714 2611