Kuva, jossa sillat vesistön yli.

Viitostie on läpi Itä-Suomen kulkeva keskeinen kumipyöräväylä

Viitoskäytävän – kumppanuudella kehittyvän kasvuvyöhykkeen yksi ”selkäranka” on 900 kilometrin pituinen Viitostie. Viitostie on koko kasvukäytävän matkalla monipuolisen kumipyöräliikkumisen mahdollistaja.

Olen voinut kymmenien vuosien aikana nähdä ja kokea Viitostien varren kehittymistä aina Kuusamosta Etelä-Savoon asti. Työ oli Rukalla ja kesäpaikka on edelleen Savossa. Tähän aikajaksoon on mahtunut useita Viitostien kehittämishankkeita, Juva-Mikkeli, Joroinen-Varkaus, Varkaus-Leppävirta, Kuopio-Siilinjärvi, Kallansillat, Iisalmen ohitustie, Kajaanin ohitustie. Kaikilla näillä kehittämishankkeilla on ollut ja on edelleen huomattava merkitys pitkämatkaiseen kulkemiseen. Viitostien lähialueen liikenteeseen samalla tapahtunutta parannusta lainkaan unohtamatta.

Omassa kulkemisessani Savon rata on jäänyt vähemmälle johtuen pelkästään siitä, että Savon rata ei vielä ulotu Kuusamoon asti, vaan lähin Savon radan rautatieasema on Kontiomäellä.

Venäjän aloittaman sodan seurauksena liikkumisen virrat ovat muuttuneet. Sodan seurauksena aiheutunut energiakriisi ja huoltovarmuuteen liittyvät tarpeet sekä Saimaan kanavan liikenteen katkeaminen lisäävät Viitoskäytävän väylien Viitostien ja Savon radan logistista tärkeyttä.

Nyt tähdätään tuleviin vuosiin ja vuosikymmeniin

Eduskunnan hyväksymän valtakunnallisen 12-vuotisen Liikennejärjestelmän (LKJ) tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä.

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024–2031 on lausuntovaiheessa. Investointiohjelma on osana valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmän toteuttamista. Investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylien toteuttamisesta ja vaikutuksista. Investointiohjelmaa päivitetään vuosittain. Nyt tarkastelun kohteena on jo 3. päivittämiskerta.

Vaikutusten arviointi on ollut osa investointiohjelman valmistelua ja siihen liittyvää tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa. Tätä kautta on tavoitteena taata hankkeiden priorisointi ja läpinäkyvyys.

Hankkeiden tavoitteena on mahdollistaa elinkeinoelämän kuljetusten kustannustehokkuuden ja ennustettavuuden paraneminen. Myös henkilöliikenteen matka-aikojen lyheneminen ja niiden ennakoitavuuden, sujuvuuden että turvallisuuden paraneminen on merkittävää. Kysymyksessä on tärkeä ohjelmakokonaisuus, sillä siinä esitetään lähivuosien tärkeimmät infrahankkeet Suomessa. Nyt on tärkeää lausunnoilla tuoda valmistelijoiden tietoon asiaan liittyviä näkemyksiä.

”Viitostie on läpi Itä-Suomen kulkeva keskeinen ”kumipyörä” – väylä”
– Martti Turunen

Viitostie on yksi Suomen etelästä pohjoiseen kulkevista kumipyöräliikenteen pääväylistä. Viitostiellä on paljon pitkämatkaista liikennettä Pohjois-Suomesta Etelä-Suomeen ja päinvastoin. Elinkeinoelämän liikenteessä arvostetaan saavutettavuuden paranemista (sujuvuutta, nopeutta, ennakoitavuutta ja häiriöttömyyttä). Sitä kautta parannetaan matkojen ja kuljetusten palvelutasoa.

Viitostielle tehtävät kehittämishankkeiden hyödyt jakaantuvat hyvin laajalle alueelle, koko Viitoskäytävän alueella. Tehtävillä tien parantamisilla on luonnollisesti suurin merkitys lähialueelle.

Viitostie ry:n isoin tavoite investointiohjelmaan on saada valtatie 5:n Leppävirta-Kuopio väli. Leppävirta-Kuopio välin tiesuunnitelma valmistuu tänä vuonna. Mahdollisimman pian tehtävä periaatepäätös investoinnista antaa vahvan signaalin niin kansallisille kuin kansainvälisille investoijille, Suomella on halu ja kyky parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä. Avaa uuden ikkunan investoida Viitoskäytävän alueelle.

”Investointien ja viennin kasvua hidastavia pullonkauloja on purettava Viitoskäytävän alueella.”

Martti Turunen
Varapuheenjohtaja
Viitostie ry

Blogikuva: Kallansillat. Kuvaaja Vincente Serra / Kuopion kaupunki.