Ideoita monipaikkaisuuden kehittämiseen kunnissa

Viitoskäytävällä monipaikkaisuus on ollut mukana toiminnassa yhtenä tärkeänä teemana. Destian tuottamassa ”Viitoskäytävän modernin ja kestävän liikkumisen tulevaisuudenkuva” -raportissa monipaikkaisuuden yleistymistä kuvataan toimintaympäristöä muokkaavana tekijänä seuraavasti:

”Viitoskäytävän vetovoimatekijöitä ovat luonnonympäristö ja kulttuuriympäristö sekä etätyöhön sopiva työympäristö. Erityisesti kannattaa panostaa ns. dynaamisen väestön lisäämiseen. Se merkitsee alueille eri syistä lyhytaikaisesti saapuvia ihmisiä. He voivat olla matkailijoita, lomamökin tai kakkosasunnon omistajia tai vuokraajia. Heidät pitää saada viipymään pidempään Viitoskäytävällä taloudellisen tuottojen lisäämiseksi. ”

Tähän muutamia konkreettisia keinoja on selvitetty toisessa hankkeessa, jonka edistymistä olemme seuranneet sekä mahdollisuuksien mukaan osallistuneet. Hankkeen tulokset ovat sovellettavissa kaikkiin Viitoskäytävän kaupunkeihin, kuntiin ja kyliin, vaikka toteutus ja esimerkkialueet ovat Pohjois-Savossa.

Kiitos hyvästä työstä SavoGrown Monipaikkaisuus-hanke sekä sen toteuttajat!

Monipaikkainen vai dynaaminen väestö?

Monipaikkaisutta tai vapaa-ajan asumista on katsottu Viitoskäytävällä laajempana ilmiönä. Tässä kaksi nostoa Viitoskäytävän Modernin ja kestävän liikkumisympäristön tulevaisuuskuvan raportista ja Viitoskäytävän toimintaympäristöön vaikuttavista muutostekijöistä:

Viitoskäytävän väestömäärän kehitys: Viitoskäytävän väestömäärä on pitkällä
aikavälillä vähentynyt. Katseet täytyykin kääntää pelkästä staattisen väestön
määrästä dynaamiseen. Tärkeintä on, että käytävän eri alueilla on riittävä määrä
työikäistä väestöä ylläpitämään alueiden yritystoimintaa ja palvelutuotantoa.
Dynaaminen väestön määrää voidaan lisätä Viitoskäytävän omin toimin ja näin
saada käytävän eri alueille merkittävä taloudellinen hyöty.

Digitaalisen työnteon yleistyminen: Ilmiö tarjoaa mahdollisuuksia
paikkariippumattomaan työntekoon useilla ammattialoilla ja sitä kannattaa
hyödyntää Viitoskäytävän alueilla.

Tutustu myös kuvaan suoraan raportista: Työssäkäynnin monet muodot Viitoskäytävällä.

Monipaikkaisuus-hankkeen yhteystiedot ja lisätietoja

Yhteyshenkilö Monipaikkaisuus-hankkeessa:
Maria Puustinen
Projektipäällikkö
Klikkaa tästä nettisivuille.

Printtimateriaaleja toimitetaan Pohjois-Savon kuntiin ja niitä voi myös tilata Maria Puustiselta.

 

Huom. Viitoskäytävä ei ole osallistunut materiaalien kuluhin, vaan pelkästään suosittelee niitä käyttöön Monipaikkaisuus-hankkeen projektipäällikön luvalla. Viitoskäytävä ei ole myöskään osallistunut Monipaikkaisuus-hankkeen julkaisujen laadintaan, eikä ota niistä kunniaa.