Viitoskäytävän työpajojen tuloksia

Kevään 2023 aikana järjestimme eri tahojen kanssa yhteensä viisi eri työpajaa, joiden tuloksia on koottu tähän. Työpajoilla oli eri tarkoitus, toteuttaja ja teema, mutta toistuvia aiheita analysoimalla saimme samalla koostettua Viitoskäytävältä alueelle yhtenäisiä vahvuuksia.

Tuloksien pureskelua – yhteenveto ja kooste

Blogissa tärkeimmät megatrendit sovellettuna myös Sitran vuoden 2023 megatrendeihin, joita ei ollut vielä Viitoskäytävän Talvipäivien työpajan suunnittelun aikaan julkaistu. Uusista megatrendiestä Viitoskäytävällä näkyvimmät neljä on eritelty alle ja ne muodostavat Viitoskäytävän omat trendit

Tausta: Aineistoa kerättiin viidestä eri työpajasta

Ensimmäinen Viitoskäytävän alueen edustajia osallistava työpaja oli Talvipäivien 27.1. livetyöpaja Mikkelissä Viitoskäytävän tulevaisuusnäkymistä. Työpajaan kutsuttiin Viitoskäytävän verkostoa. ”Viitoskäytävä 2.0 – Tutkimusmatka tulevaan!” -työpajan matkaoppaana toimi Heidi Huovinen, muotoilija Huovi Design. Aineistoa kerättiin pelillisin metodein. Työpajatyöskentelyn tuloksista teimme hankehenkilöstön voimin koosteen. Yhden osion (megatrendit) havainnollistamisessa hyödynnettiin Futures Platform -alustaa sekä tutkamallia. Muita työpajan aineistoja analysoitiin Howspace-alustalla, Viitoskäytävän kotipesässä. Aineisto koottiin myös Miro-pohjalle.

Lisätiedot: Talvipäivät ja blogitekstin kohta ”Unelmien Viitoskäytävästä”.

Toinen työpajakokonaisuus koski Viitoskäytävän markkinointia ja brändiä. Etänä järjestetettiin kaksi työpajaa 23.2. ja 16.3. ”Viitoskäytävän brändi- ja markkinointistrategian työpajat vol 1 & 2” ja osallistujia kutsuttiin ympäri Viitoskäytävän aluetta. Kutsuttuina oli enimmäkseen viestintä- ja markkinointihenkilöitä alueilta. Pajojen tarkoitus oli tuottaa Viitoskäytävälle markkinointisuunnitelma ja -strategia sekä vahvistaa alueen brändiä ja etsiä Viitoskäytävälle sopivia/ominaisia brändiviestejä. Palvelun toteutti Hurry Oy, jonka tekemässä valmiissa markkinointisuunnitelmassa hyödynnettiin myös aiemmin tuotettua materiaalia sekä osallistujille lähettetyä ennakkotehtävää (vastausaika 14.2.-16.3.2023).

Viimeinen teemakokonaisuus koostui kahdesta etätyöpajasta 31.3. ja 21.4. liittyen Viitoskäytävän liikkumisen tulevaisuuteen. Destian Oy:n toteuttamat etätyöpajat koskivat Viitoskäytävän liikkumisympäristön tulevaisuusselvitystä ja tilaisuuksissa tuotettiin sisältöä selvitykseen. Tilaisuuksien osallistujina oli toisessa matkailualan ihmisiä ja toisessa liikennealan henkilöitä Viitoskäytävältä. Destia koosti materiaaleista yhteenvedon. Työpajojen tulokset otettiin visiotyön lisäksi hyötykäyttöön myös aineistona tähän tarkoitukseen.

Lisätiedot: Julkaistu Viitoskäytävän liikkumisen tulevaisuusvisio sekä julkaisun tiedote ja Riku Huhdan esittelydiat. Lisäinfoa myös Liikkumiswebinaarin tai Kesäpäivien (8.7.2023) sivuilla.

Työskentelyn tulokset kuvaavat Viitoskäytävää laajasti

Aiheiden noustessa esiin toistuvasti ja tiedon kumuloituessa useista eri työpajoista tulokset voi todeta vakaiksi ja koko Viitoskäytävän aluetta kuvaaviksi. Osallistujina oli ihmisiä joka alueelta (Itä-Lappi, Koillismaa, Kainuu, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo) ja osallistujien taustat vaihtelivat aluekehitysosaamistesta yrittäjänäkökulmaan.

Talvipäivien työpajassa nimettiin konkreettisesti viime vuosien trendejä, mutta sisällöltään ne voi kytkeä myös Sirtan julkaisemiin vuoden 2023 megatrendeihin.

Työpajojen kuvagalleria. Klikkaamalla saat näkyviin tarkemman ja suuremman kuvan.

Avaa tästä Destian työpaja Viitoskäytävän liikkumisen tulevaisuustyöpajan materiaalit koskien 21.4.2023 järjestettyä työpajaa, jonka aiheena työmatkaliikkuminen. Tilaisuudessa tuotettiin sisältöä selvitykseen, liittyen saavutettavuuskillan teemoihin. Viitoskäytävän ja Destian järjestämä etätyöpaja koskien Viitoskäytävän liikkumisympäristön tulevaisuusselvitystä.

Avaa tästä Viitoskäytävän matkailun ja liikkumisen tulevaisuustyöpajan materiaalit koskien 31.3.2023 järjestettyä työpajaa, jonka aiheena matkailu ja liikkuminen. Avaa suuremmaksi ja zoomaa lukeaksesi. Tilaisuudessa tuotettiin sisältöä selvitykseen, liittyen matkailukillan teemoihin. Viitoskäytävän ja Destian järjestämä etätyöpaja koskien Viitoskäytävän liikkumisympäristön tulevaisuusselvitystä.

Hurry Oy:n toteuttamat kyselyt ja tulokset

Viitoskäytävän brändiä työstettiin sekä toteutettiin pienellä markkinointikampanjalla syksyn 2023 aikana. Markkinointistrategia on tulevaisuudessa tehtävään markkinointiviestintään raamit asettava työkalu. Palvelun toteutti Hurry Oy. Alla Miron linkeissä on työpajojen materiaalit:

Työpaja, tehtävä 1 tulokset Miro-pohjalla
Työpaja, tehtävä 2 tulokset Miro-pohjalla

Yllä oleviin Miro-pohjiin voi toistaiseksi tutustua. Alla mainittu ennakkokysely on jo sulkeutunut, mutta siihen saatiin kaikilta alueilta vähintään yksi vastaus (Koillismaa, Itä-Lappi, Kainuu, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo). Alle on kerätty kaikki aineisto, työpajojen Miro-pohjista kuvat sekä ennakkokyselyn tulokset.

Perehdy syvemmin: Lisätiedot aineistosta

Huom! Linkkien toiminta-aika rajallinen.

  • Talvipäivien työpaja, työpajoissa valitut Megatrendit Futures Platform -tutkassa: linkki. Aineistoa voi arvioida edelleen ja tarkastelemme tutkaa vielä hankkeen lopussa, jos muutoksia on tullut! Lisäksi katsottavissa automaattisesti alustalta ladattu yhteenveto (PDF).
  • Talvipäivien työpaja, ”pelikortit” 5-10 Miro-alustalle toteutettuna: linkki.
  • Talvipäivien työpaja, ”tulevaisuus” Mitä Viitoskäytävällä on vuonna 2040? Miro-alustalle koottuna: linkki.
  • Talvipäivien työpaja, työpajojen tulokset sanapilvinä: Viitoskäytävää kuvaavat adjektiivit,
  • Hurryn työpajat Miro-alustalle toteutettuna: Tehtävä 1 – väittämät. Tehtävä 2 – roolit.
  • Destian työpajat Miro-alustalle toteutettuna: Työssäkäynti (PDF) ja Matkailu (PDF).

Muut lähteet:
Sitra: Megatrendit 2023.

 

Aineiston tälle sivulle koostanut hankeassistentti Venla Honkala.