Kaikki ja
enemmänkin

Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä Suomen itäinen kasvuvyöhyke

Ihmiset ovat kautta historian liikkuneet ja muodostaneet kulkuväyliä ja reittejä, joiden varrelle ovat syntyneet kylät, kunnat, kaupungit – toiminnallisuuden ja yrittämisen keskittymät. Näin eri kehittämisvyöhykkeistä ja -käytävistä on tullut kasvun ja uudistumisen mahdollistajia.

Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä Suomen itäinen kasvuvyöhyke yhdistää eri aluekehitystoimijat ylittäen hallinnolliset ja maakunnalliset rajat ja muodostaen laajan ja sitoutuneen kumppanuusverkoston. Viitoskäytävän tärkein arvo on ylimaakunnallinen yhteinen strateginen visio ja toimintamalli. Viitoskäytävä on mielenmaisema ja tahtotila, missä laadulliset tekijät korostuvat.

Viitoskäytävän tavoitteena on tuoda esille kasvuvyöhykkeen kansallinen merkitys ja nostaa se yhdeksi Suomen pääkehittämis- ja kasvuvyöhykkeeksi.

Raportti: Viitoskäytävän liikkumisympäristön tulevaisuuskuva

Selvitys: Viitoskäytävän taloudellinen merkitys Suomelle

Tutkimus: Liikkumisen arvot, motivaatiot ja asenteet

VISIO: Uusi elinvoimainen ja menestyvä kasvuvyöhyke lisää koko Suomen hyvinvointia

Viikon verkostokumppanit

Viitoskäytävällä on useita huikeita verkostokumppaneita. Yksi kerrallaan nämä kunnat, kaupungit, kauppakamarit, liitot ja yhdistys pääsivät Viikon verkostokumppani -sarjassa valokeilaan! Sarja päättyy alueellisiin kumppaneihimme; mukana ovat olleet Naturpolis Oy, Itä-Lapin kuntayhtymä sekä alueen maakuntaliitot:

Etelä-Savon maakuntaliitto: ”Maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja välittäjä.”

Pohjois-Savon liitto: ”Asukasluvultaan Suomen kuudenneksi suurin maakunta.”

Kainuun liitto: ”Edistää maakunnan elinvoimaa ja kestävää kehitystä.”