Kaikki ja
enemmänkin

Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä Suomen itäinen kasvuvyöhyke

Ihmiset ovat kautta historian liikkuneet ja muodostaneet kulkuväyliä ja reittejä, joiden varrelle ovat syntyneet kylät, kunnat, kaupungit – toiminnallisuuden ja yrittämisen keskittymät. Näin eri kehittämisvyöhykkeistä ja -käytävistä on tullut kasvun ja uudistumisen mahdollistajia.

Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä Suomen itäinen kasvuvyöhyke yhdistää eri aluekehitystoimijat ylittäen hallinnolliset ja maakunnalliset rajat ja muodostaen laajan ja sitoutuneen kumppanuusverkoston. Viitoskäytävän tärkein arvo on ylimaakunnallinen yhteinen strateginen visio ja toimintamalli. Viitoskäytävä on mielenmaisema ja tahtotila, missä laadulliset tekijät korostuvat.

Viitoskäytävän tavoitteena on tuoda esille kasvuvyöhykkeen kansallinen merkitys ja nostaa se yhdeksi Suomen pääkehittämis- ja kasvuvyöhykkeeksi.

VISIO: Uusi elinvoimainen ja menestyvä kasvuvyöhyke lisää koko Suomen hyvinvointia.

Viikon verkostokumppani

Viitoskäytävällä on useita huikeita verkostokumppaneita. Yksi kerrallaan nämä kunnat, kaupungit, kauppakamarit, liitot ja yhdistys pääsevät noin viikoksi valokeilaan!

Vuoden 2023 toinen kumppani on Joroinen.

”Palkitusti Suomen liikkuvin kunta ja Savon Pariisi. Lempinimi juontaa juurensa historiaan. Joroinen on tunnettu lukuisista kartanoistaan, joita ovat esimerkiksi Järvikylän, Koskenhovin ja Frugårdin kartanot. Isohkoja kartanoita oli kaiken kaikkiaan 17, joista suurin osa on toiminnassa tänäkin päivänä. Näillä kartanoilla on ollut yhteys Ruotsiin ja Tukholmaan. Kartanoissa on puhuttu ranskaa ja vietetty seuraelämää 1700–1800-luvuilla.”

joroinen.fi